Náhradní plnění

Poskytujeme náhradní plnění

Náš veškerý sortiment jsme schopni dodat v režimu náhradního plnění. 

stačí si vybrat z naší nabídky pro

Co je to náhradní plnění?
Náhradní plnění je jedním ze způsobů splnění povinnosti zaměstnavatelů s více než 25-ti zaměstnanci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením (nejméně 4% z celkového počtu zaměstnanců). Tato povinnost je zakotvena v § 81 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů. Od 1.1.2012 došlo k výrazným změnám ve způsobu poskytování náhradního plnění, přičemž největší změnou je zavedení limitu náhradního plnění ve výši 36-ti násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku za každého zaměstnance se zdravotním postižením dodavatele v přepočteném stavu.

Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat

k dispozici 9:00 – 17:00

Adresa Pujmanové 1221/4, 140 00 Praha 4