Na naše dodávky poskytujeme náhradní plnění (při objednávce stačí napsat do poznámky „Náhradní plnění“).

 

Co je to náhradní plnění?

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši povinného podílu těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců zaměstnavatele. Povinný podíl činí 4 %. § 81 novelizovaného zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. platí pro všechny podnikatele a zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci, a to i pro instituce, které jsou organizační složkou státu.

Tato povinnost může být nahrazena:

  • odebíráním výrobků či služby od zaměstnavatelů s více než 50 % zaměstnanci se zdravotním postižením (náhradní plnění),
  • zadáváním zakázek těmto subjektům či odvodem do státního rozpočtu 2,5 průměrné mzdy za každou nezaměstnanou OZP (možnost odvodu do státního rozpočtu je odepřena organizačním složkám státu či zaměstnavatelů státem zřízeným).

Zákon dále zavádí zákonnou povinnost pro zaměstnavatele spolupracovat s ÚP a vést evidenci zdravotně postižených, které zaměstnává, a pracovních míst vhodných pro zdravotně postižené.

K právům zaměstnavatele patří požadovat po ÚP poradenství pro ZOZP a součinnost při vyhledávání vhodných osob. Při splnění zákonných požadavků má zaměstnavatel právo na získání finančního příspěvku ze státního rozpočtu či úhradu nákladů. Mezi tyto zákonné požadavky mj. patří vytvoření chráněných pracovních míst a absence nedoplatků na daních a pojistném, z čehož může MPSV ve výjimečných případech udělit výjimku. Zaměstnavateli, který zaměstnává více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu svých zaměstnanců, může být přiznán příspěvek na podporu ZOZP. 50% podíl může být snížen zaměstnáváním těžce tělesně postižených. Za ZOZP dále zaměstnavateli přísluší sleva na daních 18 až 60 tisíc Kč, při podílu tělesně postižených 50 % ze všech zaměstnanců firmy může sleva na daních činit až 50 %.

V případě porušení podmínek může ÚP vyměřit zaměstnavateli pokutu až do výše jednoho milionu korun.

POTŘEBUJETE PORADIT S FAKTUROU? NEVÁHEJTE NÁS KONTAKTOVAT